فر و ماشین پخت نان

جولای 15, 2018
آب چه نقشی در پخت نان دارد

آب چه نقشی در پخت نان دارد

آب چه نقشی در پخت نان دارد آب نقشي کليدي در تهيه خمير دارا مي باشد . در حقيقت آب به عنوان حلال ساير ترکيبات در […]
جولای 15, 2018
نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2008

نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2008

نمایشگاه بین المللی نان Ibex 2008 حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی نان از جمله وظایف گروه صنعتی بارک می باشد. هدف از شرکت گروه تولیدی […]
می 14, 2018
فر طبقه ای پخت نان برقی

فر طبقه ای پخت نان برقی

می 14, 2018
فرطبقه ای پخت نان حجیم و نیمه حجیم

فرطبقه ای پخت نان حجیم و نیمه حجیم

می 14, 2018
فر دوار پخت پیتزا

فر دوار پخت پیتزا

می 14, 2018
فر دوار پخت نان سنگک

فر دوار پخت نان سنگک

می 14, 2018
فر دوار پخت نان تافتون و لواش رستورانی

فر دوار پخت نان تافتون و لواش رستورانی

می 14, 2018
فر دوار پخت نان بربری و تافتون و لواش

فر دوار پخت نان بربری و تافتون و لواش

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک اکسترودری

فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک اکسترودری

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش خشک اتوماتیک غلطکی

فر تونلی پخت نان لواش خشک اتوماتیک غلطکی

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک غلطکی

فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک غلطکی

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان سنگک و بربری ریزشی

فر تونلی پخت نان سنگک و بربری ریزشی

می 14, 2018
فر تونلی نان حجیم

فر تونلی پخت نان حجیم

می 14, 2018
پاتیل متحرک نگهداری خمیر

پاتیل متحرک نگهداری خمیر

می 14, 2018
پاتیل ثابت نگهداری خمیر

پاتیل ثابت نگهداری خمیر

می 14, 2018
میکسر مخصوص پخت سنگک

میکسر مخصوص پخت سنگک

می 14, 2018
میکسر معمولی دستگاه پخت نان

میکسر معمولی دستگاه پخت نان

می 14, 2018
پهن کن نان شش غلطکی

پهن کن نان شش غلطکی