دفتر مرکزی

آدرس : تهران - سه كيلومتر بعد از پليس راه جاجرود - دور برگردان دوم به سمت تهران - پايين تر از امرسان - خيابان ياس - خيابان دوم - پلاک 27

تلفن های تماس :
021-76262219
021-76262120
021-76263064
09022099949
ایمیل : info@barak-mb.com
وب سایت : www.barak-mb.com

فرم تماس با ما